Încărcare conținut ...

Bun venit pe site-ul nostru!

Orar Luni-Vineri : 09:00-19:00 

În afara programului și pentru urgențe trimiteți mesaj WhatsApp 

Ultima actualizare: ianuarie 2019

Politica de confidențialitate


I. Informații generale


  Subiectul confidențialității datelor cu caracter personal ale clienților, colaboratorilor și vizitatorilor noștri este tratat cu maximă seriozitate de echipa ZECAR IT&C srl. Pe acest site NU SE COLECTEAZĂ automat — prin utilizarea cookie-urilor sau a altor secvențe de cod — date cu caracter personal despre utilizatorii care accesează aceste pagini, nici în scopuri statistice, nici în scopuri analitice și nici în scopuri de marketing.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le oferiți voluntar atunci când utilizați paginile domeniului zecar.it (numit în continuare „site-ul“).


II. Prelucrarea datelor cu caracter personal


  Vizitatorilor acestui domeniu online li se vor prelucra doar datele cu caracter personal pe care aceștia le furnizează în mod direct, în contextul utilizării site-ului, cum ar fi informațiile introduse în câmpurile formularului de contact, în măsura în care cineva alege să ne contacteze în acest fel.

  Datele prelucrate de către noi sunt nume, numere de telefon (opțional), adrese e-mail și orice alte categorii de date cu caracter personal care pot fi menționate în câmpul mesajului.


III. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal


  Datele pe care alegeți să le furnizați în formularul din pagina CONTACT sunt prelucrate exclusiv în scopul de a vă contacta pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau sugestiilor pe care le primim, datele furnizate în formularele pentru adăugarea comentariilor la articolele din secțiunea BLOG sunt utilizate pentru a filtra mesajele care nu au legătură cu subiectele respective și pe cele care conțin limbaj licențios, iar adresele de mail colectate prin formularul "Abonare Newsletter", accesibil prin link-ul marcat de pictograma situată în partea dreaptă a meniului de navigare din paginile principale (vizibil doar pe ecrane mari), sunt folosite pentru a expedia celor interesați mesaje electronice cu noutăți care pot cuprinde SERVICII noi, articole recent postate în secțiunea BLOG sau alte informații — strict legate de activitatea noastră în special și domeniul de activitate în general — considerate a fi de interes pentru abonați.


IV. Durata prelucrării datelor


  Datele cu caracter personal obținute nu vor fi prelucrate pentru o perioadă anume de timp, ci pe întreaga durată de funcționare a companiei și a site-ului. Excepție fac cazurile în care utilizatorii își retrag consimțământul dat pentru prelucrarea datelor, situații în care toate informațiile furnizate de către solicitant for fi șterse.


V. Transmiterea datelor cu caracter personal


  Datele pe care ni le veți furniza nu vor fi folosite în scopuri de marketing, nu vor fi vândute pentru a fi folosite de către terți în scopuri de marketing și nici transmise în altă formă către alte persoane fizice, companii sau instituții.


VI. Drepturile utilizatorilor


  În condițiile prevăzute de legislația prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 •  dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ZECAR IT&C srl conform celor descrise în pagina aceasta,
 •  dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare și modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc,
 •  dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete, fără întârzieri nejustificate.
 •  dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“), fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  •  datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  •  în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  •  în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  •  în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  •  în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  •  datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 •  dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  •  persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  •  prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  •  operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  •  persoana vizată s-a opus prelucrărilor (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 •  dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (a) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (b) dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 •  dreptul la opoziție care se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  •  În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
  •  Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
 •  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 •  dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Utilizarea fișierelor „cookie“


 Un „cookie http“ este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături“. — Mai multe pe Wikipedia

Pentru cookie-urile de statistică, marketing șa.m.d. — acolo unde sunt utilizate — operatorii aplicațiilor web trebuie să ceară permisiunea utilizatorilor și să le ofere posibilitatea de a accepta sau de a refuza stocarea acestora în browser. Refuzul de a accepta cookie-uri (sau ștergerea acestora) poate avea efecte nedorite pe anumite site-uri.

Cookie-urile sunt împărțite în câteva categorii: • First Party Cookies sunt cele setate de site-ul vizitat și pot fi citite doar de site-ul respectiv. • Third Party Cookies sunt acele fișiere setate pe pagina vizitată de către aplicații/site-uri externe cum ar fi în cazul unui videoclip inclus de pe Youtube sau Vimeo, situație în care acestea vor seta propriile cookie-uri pentru redarea conținutului media, sau cum ar fi în cazul în care proprietarul site-ului vizitat folosește o rețea de publicitate externă pentru monetizarea activității online. • Session Cookies sunt fișierele stocate temporar, pe durata unei sesiuni de navigare și sunt șterse de pe dispozitivul utilizatorului imediat ce browser-ul este închis. • Persistent Cookies sunt cele salvate pe dispozitiv pentru o perioadă fixă de timp și nu vor fi șterse atunci când se închide browser-ul. Cookie-urile persistente sunt folosite de site-urile pe care se memorează preferințele setate de utilizator pentru ca acesta să nu fie nevoit să le seteze din nou la următoarea sesiune.


Cookie-uri folosite pe zecar.it

Tabel cookie-uri
Denumire Furnizor Scop Valabilitate Tip
consimțământ_cookie www.zecar.it Stochează consimțământul utilizatorului privind cookie-urile 1 an http (persistent cookie)

Aveți întrebări în legătură cu Politica de Confidențialitate?